Sunday, December 11, 2011

ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ . ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ . ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜੰਡਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ .ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ . ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਰੁਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ . ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ:- 

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਅਮ ਪਕਾਈ ਦਾ ।
ਰਲ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ, ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖਾਈ ਦਾ ।

ਰੰਘੜ ਨਾਲੋਂ ਖਿੰਘਰ ਚੰਗਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਪੈਰ ਘਸਾਈਦਾ ।
ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੁ ਨੂੰ ਸੋਈ ਪਾਵੇ , ਜੋ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ।

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਦੋਹੜੇ ਹਨ . 

No comments:

Post a Comment